Where can I get tested an what happens next? الاختبارات, Wykonywanie testów, تست, Тестирование, Testmöglichkeiten
Hilfsnavigation
115 Ihre Behördennummer

Testing

Anyone who worries about having been infected with the coronavirus can carry out a free rapid test once per week at several COVID-19 testing centers and pharmacies in Magdeburg. 

There is a range of tests that make it possible to determine whether someone is ill with coronavirus. This is important because people are not always aware if they are already carrying the virus, and may possibly infect others.

There are three types of test:

  1. Those that must be carried out by medical staff, and which are usually performed in doctor’s surgeries when it is suspected that you may have a coronavirus infection (PCR tests)
  2. Those that specially trained staff can carry out (rapid antigen tests) and
  3. Those you can do yourself at home (self-tests).


Rapid antigen tests are possible at many doctor’s surgeries, test centres, pharmacies and dentist’s surgeries. The Federal Government pays for at least one rapid antigen test for citizens per week.
Rapid antigen tests and self-tests provide additional security, but they do not give any absolute guarantee that you are not infected with the virus. Therefore, even if your test is negative, please observe the relevant regulations for protection against the virus.

Important: If you have had a rapid test and it is positive, at all costs please stay at home or go home directly. You are obliged to inform the health department on 0391/ 540 2000 or hotline.corona@ga.magdeburg.de. A PCR test must be carried out in any case. Only in this way can a suspicion of coronavirus infection be either confirmed or dismissed.


Testing sites for PCR tests
أماكن الفحص الموجودة في ماجديبورج : PCR


Examples of testing sites for rapid antigen tests in Magdeburg (in most cases appointment required):
أماكن اجراء فحص الأجسام المضادة في ماجديبورج (يجب حجز موعد عالأغلب)الاختبارات (Arabisch)

هناك عدد من الاختبارات التي يمكن استخدامها للتحقق من إصابة أي شخص بفيروس كورونا. وترجع أهمية ذلك إلى أن
الناس لا يشعرون دائمًا بما إذا كانوا يحملون الفيروس بالفعل، وربما ينقلون العدوى إلى الآخرين

 :توجد ثلاثة أنواع مختلفة من الاختبارات

 (PCR تلك التي يجب إجر ِ اؤها من قَبل طاقم طبي، وعادةً تُجرى بعيادة الطبيب، في حالة الاشتباه في إصابتك بعدوى فيروس كورونا المستجد (اختبار -

 تلك التي يمكن إجراؤها بواسطة أفراد مدربين تدريب ً ا خاص ً ا (اختبارات الأجسام المضادة السريعة) وأيضا -

 تلك التي يمكن للمرء أن يُجريها بنفسه في المنزل (الاختبارات الذاتية) -

يمكن إجراء اختبارات الأجسام المضادة السريعة في العديد من عيادات الأطباء ومراكز الاختبار والصيدليات وعيادات
.الأسنان. تدفع الحكومة الاتحادية تكلفة اختبار الأجسام المضادة السريعة لمرة واحدة على الأقل للمواطنين كل أسبوع

توفر اختبارات الأجسام المضادة السريعة والاختبارات الذاتية أمانًا إضافيًا، ولكنها لا تقدم ضمانًا مطلقًا بعدم إصابتك
بالفيروس. لذلك، يرجى الالتزام باللوائح ذات الصلة للحماية من الفيروس حتى مع وجود نتيجة اختبار سلبية

مهم: إذا كنت قد أجريت اختبارًا سريعًا وكانت النتيجة إيجابية، يرجى البقاء في المنزل أو العودة إليه مباشرة
في جميع الأحوال. فهذه هي الطريقة الوحيدة لتأكيد الاشتباه في الإصابة PCR  ويجب إجراء اختبار
بعدوى كورونا أو استبعادها

تست (Persisch)

يک تعداد تستهايی وجود دارند که به وسيلهٔ آ نها میتوان ابتلای فرد به کرونا را تشخيص داد. انجام تست اهميت
 .بسياری دارد زيرا ناقل ويروس بودن و انتقال آن به ديگران هميشه برای فرد ناقل ملموس نيست

:در حال حاضر سه نوع تست موجود است

 تستهايی (تحت عنوان تست پ ی.سی.آر) که توسط کادر پزشکی و به طور معمول در مطب پزشک انجام -
میشوند، و اين در صورتی است که احتمال برود فرد به کوويد مبتلا شده است

 تستهايی (تحت عنوان تست آنتیبادی فوری) که توسط افراد آموزشديده میتوانند انجام شوند و -

تس-تهايی (تست خود-تشخيصی) که هر فرد م یتواند خود در منزل انجام ده د -

 .تست آنتیبادی فوری در بسياری از مطبهای پزشکی، مراکز تست، داروخان هها و مطبهای دندانپزشکی موجود است
.دولت حداقل هزينه يکبار تست در هفته را برای همه شهروندان تقبل میکند

 .تست آنتیبادی فوری و تست خود-تشخيصی اطمينان بيشتری میدهند، با اين وجود درستی نتيجهٔ منفی آنها قطعی نيست

.از اينرو تقاضا میکنيم عليرغم نتيجه منفی تست، مقررات مربوط به حفاظت در برابر عفونت را رعايت کنيد

مهم: اگر نتيجه تست خود-تشخيصی شما مثبت شده، خواهشمنديم حتماً در خانه بمانيد و يا سريعاً خود را به منزل
برسانيد. زيرا لازم است حتماً تست پی.سی.آر برای شما انجام شود. تنها
.در اين صورت است که تست مشکوک به ابتلای شما می تواند تأييد و يا منتفی گردد

Wykonywanie testów (Polnisch)

Istnieje szereg testów, za pomocą których można sprawdzić, czy ktoś zachorował na koronawirusa. To ważne, bowiem ludzie nie zawsze czują, czy noszą już w sobie wirusa i mogą zarażać innych.

Dostępne są trzy typy testów:

  1. takie, które muszą być przeprowadzane przez personel medyczny i z reguły wykonywane są w gabinetach lekarskich, jeśli u pacjenta występuje podejrzenie zakażenia Covidem (test PCR)
  2. takie, które mogą zostać wykonane przez specjalnie przeszkolony personel (szybki test antygenowy) oraz
  3. takie, które można wykonać samemu w domu (testy samodzielne).


Wykonywanie szybkich testów antygenowych jest możliwe w wielu gabinetach lekarskich, punktach wykonywania testów, aptekach i gabinetach stomatologicznych. Rząd Federalny opłaca obywatelom co najmniej jeden szybki test antygenowy tygodniowo. 

Szybki test antygenowy i testy samodzielne dają dodatkową pewność, nie dają jednak absolutnej gwarancji, że nie jest się zakażonym wirusem. Dlatego nawet gdy wynik testu jest negatywny, proszę przestrzegać odpowiednich regulacji mających na celu ochronę przed wirusem.

Ważne: Jeśli ktoś zrobi sobie szybki test antygenowy i jego wynik będzie dodatni, proszony jest o bezwzględne pozostanie w domu bądź udanie się bezpośrednio do domu. Koniecznie należy jeszcze wykonać test PCR  (Brandenburger Straße 8, 39104 Magdeburg). Tylko w ten sposób można potwierdzić lub wykluczyć podejrzenie zakażenia koronawirusem.

Тестирование (Russisch)

Существует ряд тестов, которые используются для выявления заболевания, вызванного коронавирусом. Это важно, поскольку не все люди чувствуют, что они заразились коронавирусом, но при этом заражают других.

Тесты бывают трёх видов:

  1. Тесты, которые должны выполняться медицинским персоналом; они обычно проводятся в кабинете врача, если у вас есть подозрение на инфицирование Covid (тест ПЦР);
  2. Тесты, которые должен выполнять специально подготовленный медицинский персонал (экспресс-тесты на антигены);
  3. Тесты, которые можно выполнить дома самостоятельно (тесты для самодиагностики).


Экспресс-тесты на антигены можно сделать во многих врачебных кабинетах, центрах тестирования, аптеках и стоматологических кабинетах. Федеральное правительство оплачивает гражданам как минимум один экспресс-тест на антигены в неделю. 

Экспресс-тесты на антигены и тесты для самодиагностики обеспечивают дополнительную безопасность, но не дают абсолютной гарантии того, что вы не инфицированы вирусом. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте соответствующие требования по защите от вируса даже при отрицательном результате теста.

Важная информация: Если вы сделали экспресс-тест и получили положительный результат, пожалуйста, непременно оставайтесь дома или сразу же идите домой. В любом случае обязательно должен быть выполнен ПЦР-тест (Brandenburger Straße 8, 39104 Magdeburg). Только этот тест может подтвердить или исключить подозрение на заражение коронавирусом.